Algemene voorwaarden van de online shop van Zündorfer Aquaristik

§1 Toepasselijkheid op ondernemers en definities van termen

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen tussen ons en een consument in de versie geldig op het moment van de bestelling.

Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch hun commerciële noch hun zelfstandige beroepsactiviteit zijn (§ 13 BGB).§2 Totstandkoming van een contract, opslag van de contracttekst

Voor bestellingen via onze internetwinkel http://www.zuendorfer-aquaristik.de gelden de volgende regels voor het sluiten van een contract.

In het geval van het sluiten van een contract is de contract gaat in met Zündorfer Aquaristik (Samir Mammoun) Hauptstr, 111, D-51143 Köln.

De presentatie van de goederen in onze online shop vormt geen juridisch bindend contractaanbod van onze kant, maar is slechts een niet-bindende uitnodiging aan de consument om goederen te bestellen . Door de gewenste goederen te bestellen, doet de consument een bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst.

Het aanbod wordt schriftelijk of in tekstvorm aanvaard of door verzending van de bestelde goederen binnen een week. Nadat de termijn zonder resultaat is verstreken, wordt het aanbod geacht te zijn verworpen.

De volgende regels zijn van toepassing op de ontvangst van een bestelling in onze online shop: De consument dient een bindend contractaanbod in door succesvol te gaan via de bestelprocedure in onze online shop.
De bestelling wordt in de volgende stappen geplaatst:

  1. Selectie van gewenste goederen

  2. Bevestig door op de knop "Bestellen" te klikken

  3. De informatie in de winkelwagen controleren

  4. Druk op de knop "Afrekenen"

  5. Registreer u in de online shop na registratie en het invoeren van de registratiegegevens (e-mailadres en wachtwoord).

  6. Herhaaldelijk controleren of corrigeren van de betreffende ingevoerde gegevens.

  7. Bindelijke verzending van de bestelling door op de knop "bestellen met kosten" of "kopen" te klikken

  8. Bevestigingsmail dat bestelling is ontvangen

Naast het winkelsysteem kunnen bestellingen ook worden geplaatst via communicatie op afstand (telefoon/e-mail), waarbij het bestelproces voor het sluiten van het contract de volgende stappen omvat:

  1. Bel de bestelhotline / stuur de bestel-e-mail

  2. Bevestigingsmail dat bestelling is ontvangen

  3. Het contract komt tot stand wanneer een orderbevestiging is verzonden. De automatisch aangemaakte en verzonden orderbevestiging vormt geen overeenkomstige juridisch bindende verklaring. Het contract komt ook tot stand door de levering van de goederen of het verlenen van de dienst.

Vóór het bindend plaatsen van de bestelling kan de consument terugkeren naar de website waarop de gegevens van de klant zijn opgenomen en kunnen invoerfouten worden gecorrigeerd door op de knop "Terug" te drukken in de internetbrowser die hij gebruikt na controle van zijn gegevens of annuleer het bestelproces door de internetbrowser te sluiten. Wij bevestigen de ontvangst van de bestelling direct door middel van een automatisch gegenereerde e-mail (bevestiging van ontvangst). Dit houdt geen acceptatie van het aanbod in.Het aanbod wordt schriftelijk, in tekstvorm of door verzending van de bestelde goederen binnen een week geaccepteerd.

Bewaren van de contracttekst voor bestellingen via onze online shop: Wij de contracttekst op te slaan en u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail toe te sturen. U kunt de voorwaarden op elk moment bekijken op http://www.zuendorfer-aquaristik.de/content/3-allgemeine-geschaeftbedingungen. U kunt uw eerdere bestellingen bekijken in onze klantenzone onder Uw account --> Bestellingen bekijken.§3 Prijzen, verzendkosten, betaling, vervaldatum

Het contract heeft een looptijd van 1 levering, opzegbaar.

De minimale bestelwaarde is € 29 plus btw

Alle prijzen zijn eindprijzen en inclusief wettelijke omzetbelasting. Tenzij anders vermeld, zijn de aangeboden diensten gebruikte goederen die particulier zijn gekocht. Volgens § 25a UStG zijn deze onderworpen aan differentiële belasting, zodat de omzetbelasting niet op de factuur wordt vermeld. Voor elke bestelling gelden andere forfaitaire verzendkosten: de verzendkosten zijn afhankelijk van de betreffende verzendservice en het afleveradres. Indien er een herroepingsrecht is en hiervan gebruik wordt gemaakt, draagt ​​de klant de kosten van de terugzending.

De provider behoudt zich het recht voor om de beloofde service niet te leveren als deze niet beschikbaar is.

De vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting en andere prijscomponenten. Ook zijn er eventuele verzendkosten.

De consument heeft de keuze uit vooraf betalen, overboeking vooraf, automatische incasso of PayPal inclusief diverse alternatieve PayPal-betaalmethoden. Andere betaalmethoden worden niet aangeboden en zullen worden afgewezen.

Het factuurbedrag dient vooraf te worden overgemaakt op de daar aangegeven rekening na ontvangst van de factuur, die alle informatie voor de overboeking bevat en wordt verzonden door e-mailen. Het factuurbedrag wordt door de aanbieder middels automatische incasso geïncasseerd op basis van de incassomachtiging door de klant van de opgegeven rekening. Bij levering tegen rembours wordt het remboursbedrag contant bij aflevering aan de bezorger betaald, waarbij de bezorger rembourskosten in rekening brengt. Bij gebruik van een escrowdienst/betaaldienstverlener kunnen aanbieder en klant de betaling onderling afhandelen. De escrowdienst/betalingsdienstaanbieder stuurt de betaling van de klant door naar de aanbieder. Meer informatie is beschikbaar op de website van de betreffende escrow-dienst/betalingsdienstaanbieder. Het factuurbedrag kan ook contant worden betaald tijdens normale kantooruren op het bedrijf van de leverancier, na aftrek van de verzendkosten. De klant is verplicht het op de factuur vermelde bedrag binnen 0 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen of over te maken op de op de factuur vermelde rekening. Betaling is verschuldigd vanaf de factuurdatum zonder aftrek. Pas na een aanmaning is de klant in verzuim.

Indien de consument ervoor heeft gekozen om vooruit te betalen, verbindt hij zich ertoe de aankoopprijs onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst te betalen§4 Levering

Tenzij we duidelijk anders hebben vermeld in de productbeschrijving, zijn alle artikelen die we aanbieden klaar voor onmiddellijke verzending. Levering vindt doorgaans plaats binnen 2-3 dagen, uiterlijk binnen 7 werkdagen. Bij vooruitbetaling begint de leveringstermijn op de dag na de betalingsopdracht aan de met de overschrijving belaste bank en voor alle andere betaalmethoden op de dag na het sluiten van het contract. Als de deadline op de plaats van levering op een zaterdag, zondag of feestdag valt, eindigt de deadline op de eerstvolgende werkdag.

De aanbieder verzendt de bestelling vanuit het eigen magazijn zodra de gehele bestelling daar op voorraad is. De klant wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht van vertragingen. Indien de aanbieder niet verantwoordelijk is voor een blijvende belemmering van de levering, in het bijzonder overmacht of niet-levering door zijn eigen leveranciers, hoewel een overeenkomstige afdekkingstransactie tijdig is uitgevoerd, heeft de aanbieder het recht om zich terug te trekken uit een contract met de klant in dit opzicht. De klant wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht en ontvangen diensten, met name betalingen, worden terugbetaald.

Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het verkochte item gaat pas over op de koper wanneer het item aan de koper wordt overhandigd.

4.1 Live aankomstgarantie

Bij verzending via onze partner GO! dierenkoerier nemen wij het verzendrisico op ons. Als dieren tijdens de verzending overlijden, sturen wij u een tegoedbon voor de waarde van de overleden dieren, die u bij uw volgende bestelling kunt inwisselen. Eventuele verzendkosten kunnen niet worden terugbetaald.

Als de dieren de zending niet hebben overleefd, neem dan contact op met onze klantenservice met passende foto's van de zending. Fotografeer krabben en garnalen liggend op hun rug. Klachten kunnen alleen worden behandeld op de dag van ontvangst. Controleer de zending onmiddellijk na ontvangst en neem direct contact met ons op. Na een interne controle ontvangt u per post een vouchercode.

§5 Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden ons het eigendom van de goederen voor totdat de aankoopprijs volledig is betaald.§6 Herroepingsrecht van de klant als consument:

Herroepingsrecht voor consumenten

 • Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht volgens de volgende bepalingen, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of zelfstandig zijn:

Annuleringsbeleid

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet vervoerder die de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Zündorfer Aquaristik, Hauptstr. 111, D-51143 Keulen (e-mail info@zuendorfer-aquaristik.de, fax 02203-84209) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post verzonden brief, fax of e-mail) over uw beslissing om u terug te trekken contract, informeren. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Gevolgen van intrekking

Als u dit contract herroept, zijn wij u alle betalingen verschuldigd die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (behalve extra kosten die het gevolg zijn van uw keuze voor een ander type levering dan door ons aangeboden, de goedkoopste standaard heeft gekozen levering) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling zullen u in geen geval kosten in rekening worden gebracht.

We kunnen de terugbetaling weigeren tot we de goederen hebben teruggekregen of tot u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden, afhankelijk van wat het geval is het eerdere tijdstip.

U moet de goederen onmiddellijk retourneren of aan ons overhandigen en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

U draagt ​​de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de goederen.

Einde van het annuleringsbeleid§7 Annuleringsformulier

(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

 • Aan :
  Zündorfer Aquaristik
  Samir Maamoun
  Hauptstr 111
  D-51143 Köln
  E-mail info@zuendorfer-aquaristik.de

  Ik/wij (*) herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)

  _______________________________________________________

  Besteld op (*)/ontvangen op (*)

  __________________

  Naam van de consument(en)

  _______________________________________________________

  Adres van de consument(en)


  _______________________________________________________

  Handtekening van de consument(en) (alleen indien aangemeld op papier)

  __________________

  Datum

  __________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.§8 Garantie

De wettelijke garantieregelingen zijn van toepassing.