Privacybeleid

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke

1.1 We zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Zündorfer Aquaristik, Samir Maamoun, Hauptstr. 111, 51143 Köln, Duitsland, Tel.: +49 (0) 2203-5746443, E-mail: info@zuendorfer-aquaristik.de . De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

1.3 Deze website maakt gebruik van een SSL resp. TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan de tekenreeks "https://" en het slotsymbool in uw browserregel.

2) Gegevensverzameling bij bezoek aan onze website

Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie van waaruit u op de pagina bent gekomen
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (eventueel: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lit. f AVG op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website . De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. We behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) Koekjes

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en zorgen ervoor dat uw browser bij een volgend bezoek wordt herkend (zogenaamde permanente cookies). Als er cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken deze bepaalde gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens, evenals IP-adreswaarden in individuele mate. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. De duur van de respectieve cookie-opslag vindt u in het overzicht van de cookie-instellingen in uw webbrowser.

Cookies worden soms gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijvoorbeeld om de inhoud van een virtuele winkelwagen te onthouden voor een later bezoek aan de website). Als persoonsgegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden gebruikt, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b) AVG, hetzij voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), AVG in het geval dat toestemming is gegeven of in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG om onze legitieme belangen te beschermen bij de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het sitebezoek.

Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of cookies voor bepaalde gevallen accepteert of kunt beslissen uit in het algemeen. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit staat beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U vindt deze voor de betreffende browser onder de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/ windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/kb/allow-and-reject-cookies

Chrome: https ://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Let op: als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

4) Contact

Als u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail), worden er persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens bij het gebruik van een contactformulier worden verzameld, kunt u zien op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw aanvraag te beantwoorden of om contact op te nemen en de bijbehorende technische administratie. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is ons legitieme belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Als uw contact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende wettelijke basis voor verwerking artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG. Uw gegevens worden verwijderd zodra uw aanvraag is verwerkt. Dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de feiten in kwestie definitief zijn opgehelderd en op voorwaarde dat er geen wettelijke opslagverplichtingen zijn die dit tegenspreken.

5) Gegevensverwerking bij het openen van een klantaccount en voor contractverwerking

Volgens Art. 6 Para. 1 lit. b AVG zullen persoonlijke gegevens verder worden verzameld en verwerkt als u deze aan ons verstrekt om een ​​contract uit te voeren of open een klantaccount. Welke gegevens worden verzameld, is te zien op de respectievelijke invoerformulieren. Een verwijdering van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke persoon. Wij bewaren en gebruiken de door u verstrekte gegevens om de overeenkomst af te handelen. Na voltooiing van het contract of verwijdering van uw klantaccount worden uw gegevens met betrekking tot fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na het verstrijken van deze termijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of behoudt zich het recht voor om verder gegevensgebruik toegestaan ​​door de wet van onze kant was.

6) Gebruik van klantgegevens voor directe reclame

6.1 Abonneer u op onze e-mailnieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte informatie voor het versturen van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat we u alleen een e-mailnieuwsbrief sturen als u ons uitdrukkelijk heeft bevestigd dat u instemt met het ontvangen van nieuwsbrieven. We sturen je dan een bevestigingsmail waarin we je vragen op een link te klikken om te bevestigen dat je de nieuwsbrief in de toekomst wilt ontvangen.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lit. a DSGVO. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, slaan wij uw door de Internet Service Provider (ISP) ingevoerde IP-adres en de datum en tijd van registratie op om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. tijd. De gegevens die door ons worden verzameld bij de aanmelding voor de nieuwsbrief, worden uitsluitend gebruikt voor reclame via de nieuwsbriefnu U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de hierboven genoemde verantwoordelijke. Nadat u zich heeft afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk uit onze nieuwsbriefverspreidingslijst verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan ​​en waarover wij informeren u in deze verklaring.

6.2 Verzenden van de e-mailnieuwsbrief naar bestaande klanten

Als u ons uw e-mailadres hebt verstrekt bij de aankoop van goederen of diensten, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig aanbiedingen te sturen voor soortgelijke goederen of diensten, zoals die reeds gekocht, uit ons assortiment per e-mail. Volgens artikel 7 lid 3 UWG hoeven wij hiervoor uw afzonderlijke toestemming niet te verkrijgen. In dit opzicht vindt de gegevensverwerking uitsluitend plaats op basis van ons legitieme belang bij gepersonaliseerde direct marketing in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Als u in eerste instantie bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, sturen wij u geen e-mail. U hebt het recht om te allen tijde met ingang van de toekomst bezwaar te maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor het bovengenoemde reclamedoel door de in het begin genoemde verantwoordelijke hiervan op de hoogte te stellen. U maakt hiervoor alleen transportkosten volgens de basistarieven. Na ontvangst van uw bezwaar wordt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk stopgezet.

7) Gegevensverwerking voor orderverwerking

7.1 Voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract voor leverings- en betalingsdoeleinden, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), AVG doorgegeven aan het opdrachtgevende transportbedrijf en de opdrachtgevende kredietinstelling.

Als wij u updates verschuldigd zijn voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten op basis van een overeenkomstig contract, verwerken wij de contactgegevens die u bij de bestelling hebt opgegeven (naam, adres , e-mailadres) om u persoonlijk te informeren in het kader van onze wettelijke informatieverplichtingen in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lit. Uw contactgegevens worden strikt gebruikt voor mededelingen over door ons verschuldigde updates en worden alleen door ons voor dit doel verwerkt voor zover dat nodig is voor de betreffende informatie.

Voor het verwerken van uw bestelling werken wij tevens samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten contracten. Bepaalde persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan deze dienstverleners in overeenstemming met de volgende informatie.

7.2 Doorgifte van persoonsgegevens aan vervoerders

- DHL
Als de goederen worden geleverd door de transportdienstverlener DHL (DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn), geven wij u uw e-mail -Adres volgens artikel 6, lid 1, onder a), AVG vóór levering van de Wavoor het afstemmen van een afleverdatum of aflevermelding aan DHL, op voorwaarde dat u hiervoor tijdens het bestelproces uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Anders geven we alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan DHL met het oog op de levering in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG. De gegevens worden alleen doorgegeven als dit nodig is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met DHL of de leveringsmelding niet mogelijk.
Uw toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden herroepen aan de verantwoordelijke persoon of aan de vervoerder DHL. - GO !
Als de goederen worden geleverd door de vervoerder GO! (General Overnight) Brühler Strasse 9, 53119 Bonn), geven wij uw e-mailadres door aan GO in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lit! als u hiervoor tijdens het bestelproces uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.Anders geven we voor de levering in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter b AVG alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres aan GO! doorgaan. De gegevens worden alleen doorgegeven als dit nodig is voor de levering van de goederen. In dit geval is het niet mogelijk om de leveringsdatum vooraf met GLS af te stemmen of statusinformatie over de levering van de zending door te geven.
Uw toestemming kan te allen tijde met ingang van de toekomst aan de verantwoordelijke persoon worden ingetrokken of aan de vervoerder GLS.

7.3 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdiensten)

- PayPal
Betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" " via PayPal geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal"), verder. De overdracht vindt plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), AVG en alleen voor zover dit nodig is voor de verwerking van de betaling.
PayPal behoudt zich het recht voor om de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal alvorens een kredietcontrole uit te voeren. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietbureaus in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), AVG op basis van het legitieme belang van PayPal bij het bepalen van uw solvabiliteit. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling om te beslissen of de respectieve betalingsmethode wordt aangeboden. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkend wiskundig-statistisch proces. Bij de berekening van de scorewaarden worden onder andere, maar niet uitsluitend, adresgegevens meegenomen. Meer informatie over gegevensbescherming, inclusief informatie over de gebruikte kredietbureaus, is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit nodig is voor contractuele betalingsverwerking.

8) Rechten van de betrokkene

8.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u de volgende rechten van betrokkenen (rechten op informatie en tussenkomst) ten opzichte van de persoon verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, waarbij voor de respectieve uitoefeningsvereisten op de vermelde Rerechtsgrondslag wordt vermeld:

 • Recht op informatie volgens artikel 15 AVG;
 • Recht op rectificatie volgens artikel 16 AVG;
 • Recht op verwijdering volgens artikel 17 AVG;
 • Recht op beperking van verwerking in overeenstemming met artikel 18 AVG;
 • Recht op informatie in overeenstemming met artikel 19 AVG;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens artikel 20 AVG;
 • Recht om verleende toestemming in te trekken in overeenstemming met artikel 7 lid 3 AVG;
 • Recht om een ​​klacht in te dienen volgens artikel 77 AVG.

8.2 RECHT VAN BEZWAAR

ALS WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN OP GROND VAN ONS KOSTBAAR RECHTMATIG BELANG, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE, TEGEN BEZWAAR TEGEN TE ZETTEN AAN DEZE VERWERKING MET INGANG VOOR DE TOEKOMST.
INDIEN U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OP BEZWAAR TE MAKEN, STOPPEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS. VERDERE VERWERKING BLIJFT ECHTER VOORBEHOUDEN INDIEN WE UITGEBREIDE REDENEN VOOR VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE VOORrang HEBBEN OP UW BELANGEN, FUNDAMENTELE RECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, OF ALS DE VERWERKING IS VOOR DE CERTIFICERING, UITOEFENING OF VERDEDIGEN VAN JURIDISCHE CLAIMS.

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DE DOELEINDEN DAARVAN RECLAME. U KUNT BEZWAAR MAKEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

INDIEN U UW RECHT VAN BEZWAAR MAAKT, STOPPEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN.

9) Bewaartermijn persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens is gebaseerd op de respectieve wettelijke basis, het verwerkingsdoel en - indien relevant - ook op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. commerciële en fiscale bewaartermijnen).

Bij het verwerken van persoonsgegevens op basis van een uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn toestemming wordt ingetrokken.

Als er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die worden verwerkt in het kader van juridische transacties of verplichtingen die vergelijkbaar zijn met juridische transacties op basis van artikel 6, lid 1, lit .b DSGVO, worden deze gegevens routinematig verwijderd nadat de bewaartermijnen zijn verstreken, op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn om een ​​contract uit te voeren of te initiëren en/of we geen legitiem belang hebben bij verdere opslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht van bezwaar heeft uitgeoefend onder artikel 21 lid. 1 AVG, tenzij we dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van directe reclame op basis van artikel 6, lid 1, onder f AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene oefent het recht van bezwaar uit volgens artikel 21, lid 2 AVG.

Tenzij anders vermeld in de andere informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens anders verwijderd als ze worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of op een andere manier verwerkt zijn niet langer nodig.